top of page

Op dezelfde manier naar het nieuwe Omgevingsloket

De context

Vanwege de invoering van de Omgevingswet  moeten gemeenten per 1-1-2022 aangesloten zijn aan het nieuwe omgevingsloket, om onder andere vergunningaanvragen van burgers en bedrijven te kunnen ontvangen en afhandelen.

Achter de schermen is dat een technische koppeling van het VTH systeem (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) aan het DSO-LV (Digitaal Stelsel Omgevingswet- landelijke Voorziening). Oude VTH systemen zijn niet in staat om op de juiste manier te koppelen, dus er moeten eerst nieuwe systemen aangeschaft worden om vervolgens te kunnen koppelen.

De opdrachtgever 

H2O-2.jpg

De adviseur

hyangportret.jpg

Hyang Schöndorff

De behoefte

Het gemeentelijke samenwerkingsverband H2O (de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek) hebben een projectgroep opgezet, om ervoor te zorgen dat de drie gemeenten hetzelfde systeem aankopen en om dat vervolgens zoveel mogelijk op dezelfde manier in te richten en te beheren.

 

Om de projectgroep te versterken en voorbereidingen te treffen is er behoefte aan een Organisatie en Informatie adviseur. Deze zorgt samen met de DSO projectgroep dat er een nieuw VTH-systeem komt, dat voldoet aan de miniamle vereisten van de omgevingswet. Daarnaast maakt de adviseur deel uit van de werkgroep, en ondersteunt bij de aanbesteding van een nieuw Sociaal Domein-systeem. 

De visie van BONVUE

De opdrachtgever helpen bij structuur aanbrengen in het oppakken van veranderingen in werk en werkhouding van de organisatie. Hierdoor komen medewerkers en dus de organisatie in zijn kracht. Letterlijk bijdragen aan meer en betere samenwerking tussen drie en soms vijf gemeenten.

De oplossing

Vraag/probleem/behoefte scherpstellen: focus aanbrengen tijdens projectbegeleiding/coördinatie: voorbereiden en overdragen.

Resultaat

Een tevreden opdrachtgever. Betrokken en gemotiveerde medewerkers. Inzicht bij alle betrokkenen dat niet een systeem maar zij leidend zijn in het keuzeproces naar een optimaal systeem.

Contact opnemen met

#projectmanagement #communicatie #CreativeProblemSolving

bottom of page