Informatiemanager Jeremy van der Vaart werkt voor de Sociale Dienst Drechtsteden en is volop bezig met de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hij is een belangrijke gesprekspartner van BONVUE over de nieuwe privacywetgeving, die vanaf 25 mei in de hele EU gaat gelden.

Aardig op schema

Volgens Jeremy ligt zijn organisatie aardig op schema. Toch is de hele implementatie niet meteen vanaf 25 mei voor elkaar. ‘Bij de Sociale Dienst zijn we nog wel tot eind dit jaar bezig met het verankeren van de AVG. Het raakt iedereen binnen de organisatie die met data en gegevens omgaat.’

Alles moet ik kaart worden gebracht

‘Bij de Sociale Dienst zijn we de hele dag bezig met privacygevoelige informatie. Zoals het uitvoeren van de participatiewet, de WMO, hulpverleningstrajecten en alle voorzieningen rondom uitkeringen. Welke gegevens bewaar je en hoe ga je daar als organisatie mee om? De zeven gemeenten die onder de Drechtsteden vallen, tellen 275.000 inwoners, dus de invoering van de AVG is een behoorlijke klus. Alles moet in kaart worden gebracht.’

Gegevens heen en weer sturen is verleden tijd

BSN-nummers, NAW-gegevens en informatie over etniciteit mogen in de toekomst niet meer zomaar worden gedeeld. ‘Even een Excel met gegevens heen en weer sturen is verleden tijd. Zo’n bestand moet worden geanonimiseerd. Er moet een overeenkomst zijn met leveranciers die toegang hebben tot deze data. Aan de andere kant staan de burgers. Ook zij moeten inzicht krijgen in wat er met hun gegevens gebeurt.’

Kennis uitwisselen

Jeremy heeft regelmatig contact met BONVUE. ‘Voor mij is het interessant kennis uit te wisselen over de implementatie van de AVG met een bureau waar informatievoorziening en informatiemanagement tot één van hun specialismen behoord. Helemaal omdat BONVUE actief is binnen het sociale domein. Wat zijn de ontwikkelingen bij andere gemeenten en sociale diensten? Het adviesbureau wil een goede partner zijn voor opdrachtgevers en zet de vraag en de klant centraal. Wel zo prettig.’