top of page

Mijn verhaal

Motto: "Analytisch, gedreven, gestructureerd en georganiseerd. Ik kijk met een frisse blik naar jouw organisatie!"

Korte omschrijving die jou typeert in een werksituatie

Resultaat en oplossingsgericht, analytisch, maar ook kritisch op proces en inhoud. Ik houd van structuur en kom zaken na.

 

Verder ben ik maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerd en verdiep mij graag in nieuwe vraagstukken. Werk gerelateerd, maar ook in mijn vrije tijd lees ik graag boeken over verschillende actuele maatschappelijke thema’s. Mijn kennis en ervaring ligt bij lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsverbanden.  

 

Welke functies/rollen heb je gehad 

Adviseur informatiebeveiliging, Onderzoeker & Programma-adviseur Omgevingswet, Business Analist, Informatieadviseur, Projectleider, beleidsadviseur. 

 

Wat is jouw visie op het werkveld

​Allereerst vind ik het altijd belangrijk om continu te zoeken naar het begin: Waarom doen we wat we doen? Waar is het om begonnen? De oorsprong van een probleem kan veel zeggen over de huidige situatie en ingesleten patronen.

 

In je werk ben je een kleine schakel in het groter geheel. Het is daarom belangrijk dat iedereen focus houdt en zich eigenaar voelt van zijn opgave. Daarnaast is het in elk vraagstuk belangrijk om rekening te houden met de verschillende belangen. Vaak ligt de oplossing in het vinden van de juiste samenwerking. Daarom vind ik het belangrijk om met alle stakeholders in gesprek te gaan en inzicht te krijgen in de verschillende (tegengestelde) belangen. Daarbij heeft dit als positief effect dat mensen vaak meedoen wanneer zij zelf hebben geholpen met het creëren van de oplossing.

 

Vooral in het sociaal domein, waar je te maken hebt met sociale aspecten van werk. Hier kan je alleen tot oplossingen komen die worden geaccepteerd en ingebed door alle betrokken partijen. Om te kunnen handelen moet je daarom kunnen begrijpen wat er speelt, voelen wat dat voor anderen betekent en ervaren wat een oplossing voor de omgeving zal doen.

 

Hoe ziet je ideale werkweek eruit?

Een ideale werkweek bestaat uit een afwisseling van werkzaamheden. Ik verdiep mij erg graag in documenten en schrijf graag stukken. Het liefst in afwisseling met overleggen waarin ik nieuwe inzichten deel met collega’s. Ik schrijf en vertel graag over wat ik lees en hoor, en ben zowel inhoudelijk als organisatorisch graag betrokken bij projecten. Daarbij vind ik het belangrijk dat ik in de werkzaamheden een bijdrage lever aan de samenleving.

Manon-4.jpg

Adviseur

Manon Westra

bottom of page