top of page
  • Foto van schrijverMaartje, Sjaan, Daley

Stem lokaal 16 maart!

Op wie stem jij 16 maart? Geef je stem voor het #SociaalDomein!


De nieuwsberichten rond Oekraïne zal niemand zijn ontgaan. Juist nú is het belangrijk om gebruik te maken van ons democratisch grondrecht om te stemmen. Woensdag is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen.


🖍 Waarom zou je stemmen?

Juist lokaal kun je verschil maken voor jezelf en je medemens, want je stemt voor en in je directe omgeving. Lokale politiek gaat verder dan het aanleggen van fietspaden, of het plaatsen van lantaarnpalen. De gemeente speelt een grote rol binnen het Sociaal Domein. Wist je bijvoorbeeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor…


⇨ …het instellen van een crisisorganisatie? Indien zich er een ramp of crisis voordoet, bieden de gemeenten opvang en verzorging. Zij geven bijv. voorlichting aan de bevolking, evacueren personen naar een veilig gebied of zorgen voor een opvanglocatie. Fijn om te weten dat er voor je wordt gezorgd, wanneer er een ramp zou ontstaan!


⇨ …kwaliteit van de kinderopvang? Zodat jij als ouder je zorgtaken kunt combineren met werk. De gemeente zorgt voor registratie van kinderopvangvoorzieningen en ziet erop toe dat de kinderopvangorganisaties en -voorzieningen aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen, om goede opvang mogelijk te maken. Superbelangrijk als jij wilt blijven werken en je kinderen van goede opvang wilt verzekeren!


⇨ …subsidies voor de voedselbanken? Voedselbanken zijn belangrijk. Ze helpen huishoudens die leven onder de lage-inkomensgrens, door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. De gemeente zorgt ervoor dat de voedselbanken kunnen blijven bestaan, voor inwoners die het financieel even lastig hebben.


⇨ …het verhuren, onderhouden en subsidiëren van bijvoorbeeld voetbalvelden voor lokale sportverenigingen? Welke partij zorgt ervoor, dat sporten vanzelfsprekend is voor jou of jouw kind?


In andere woorden: je beseft het misschien niet, maar de keuze van je stem kan het verschil maken over de manier waarop thema’s als zorg, onderwijs en een sociaal vangnet ingericht worden.

Afhankelijk van welke partijen er in de gemeenteraad komen, wordt een visie bepaald waarop keuzes gemaakt worden. Tijdens de pandemie gingen deze keuzes bijvoorbeeld over:


⇨ Wel of niet sporten tijdens de lockdown


⇨ Welke steun gaat er naar lokale ondernemers?


⇨ Tot hoelaat de horeca mag openblijven.


Bij Bonvue zijn wij mensenmensen, visievormers. We zijn veranderaars ⇨ We helpen organisaties met maatschappelijke vraagstukken binnen het Sociaal Domein. We hebben brede ervaring voor veranderingen. Ook jij kan voor verandering zorgen, door te gaan stemmen in jouw gemeente!


Maak er dus een punt van en stem lokaal!
Comments


bottom of page