PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BONVUE kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u hier toestemming voor geeft, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het registreren van een sollicitatieformulier op de website aan BONVUE verstrekt. BONVUE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een sollicitatieformulier
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

BONVUE verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening of als u daar om verzoekt. Daarnaast kan BONVUE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEWAART BONVUE UW GEGEVENS?

BONVUE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt op elk gewenst moment via dit formulier een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.

DELEN MET ANDEREN

BONVUE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of op uw uitdrukkelijk verzoek.

COOKIES

BONVUE gebruikt noodzakelijke, statistieke en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BONVUE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Cookie instellingen aanpassen? Klik hier.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Door het plaatsen van een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer (waarbij het laatste octet wordt gemaskeerd) en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BONVUE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. BONVUE heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

BEVEILIGING

BONVUE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BONVUE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BONVUE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BONVUE via info@bonvue.nl.