top of page

Een expertiseteam voor gemeente Altena

De context

De arbeidsmarkt staat ontzettend onder druk. Veel gemeenten kampen met chronisch personeeltekort. Zelf mensen aannemen worden steeds lastiger. De oplossing? Een expertiseteam van BONVUE. 

Han Willem Groeneveld, manager team Samenleving bij de gemeente Altena staat voor een flinke uitdaging. Zijn beleidsteam is onderbezet, het werk stapelt zich op en de ambitie vanuit de politiek is groot. Het vermogen van de organisatie is onvoldoende om alle dossiers op te pakken. Complexe dossiers op het gebied van jeugd zijn blijven liggen en op het gebied van Onderwijs, Sport en Gezondheid is nog veel werk te doen. Vacatures uitzetten is tijdrovend en ruimte om onervaren mensen in te werken is er niet. Om snel en effectief aan de slag te kunnen koos Han Willem eind vorig jaar voor een expertiseteam van BONVUE.

De opdrachtgever 

gemaltena.jpeg

De adviseurs

wwwMaxime.jpg
wwwSjaan-2_edited.jpg
avatarblauw.jpg

Maxine
Werff

Sjaan
Markusse

Bart Leijten

avatarblauw.jpg

John van
der Horst

avatarroze.jpg

Danielle van Bakel

De behoefte

Er komt veel op gemeenten af. De grote hoeveelheid en diversiteit aan maatschappelijk opgaven zorgt voor hoge werkdruk. Dit heeft grote gevolgen voor beleidsafdelingen van gemeenten, waar de formatie vaak al krap is. Er zijn forse achterstanden die kunnen leiden tot uitval van personeel. Inhuur van tijdelijke beleidsadviseurs kan een oplossing bieden, maar door de krapte op de arbeidsmarkt wordt ook dit steeds lastiger. Han Willem, die al een tijd meeloopt in het Sociaal Domein, herkent dit probleem dat eigenlijk al jaren speelt: "Onderbezetting is een groot probleem. Er zijn minder mensen dan maatschappelijke opvattingen. Deze opgave is te groot om uit te voeren en er is veel politieke ambitie. Dit is een structureel probleem."

Daarnaast wil je iemand die snel inzetbaar is en over brede kennis en ervaring beschikt op de diverse thema's. Een behoorlijk lastige opgave voor de gemeente. "Natuurlijk waren er al de reguliere vraagstukken in het Sociaal Domein. Daar komen nu nog meer vraagstukken bij. Er vinden veel grote dingen achter elkaar plaats. Eerst een pandemie, opgevolgd door de oorlog in Oekraïne. We hebben grote uitdagingen, het personeelsvermogen moet omhoog. Er is een vloedgolf aan inhuur-behoefte. Hierom hebben wij een vraag uitgezet bij meerdere partijen, waaronder BONVUE." legt Han Willem uit.

De visie van BONVUE

Speciaal voor dit soort situaties biedt BONVUE een oplossing: Multidisciplinaire teams die vanuit een integrale benadering naar de verschillende opgaven kijken. Altena koos voor een vijfkoppig expertiseteam. Bart, Maxine en Sjaan vanwege hun expertise op het gebied van jeugd. Danielle voor het cluster Gezondheid & Sport. Op het thema Onderwijs (NPO middelen) is John ingezet. 

De oplossing

Samen met de mensen van de organisatie is een plan gemaakt en prioritering aangebracht. Zo kon vooraf een goede tijds- en kostenraming worden gemaakt en afspraken over het gewenste resultaat. De betreffende thema’s zijn:

#1   Opstellen vervoersbeleid jeugdhulp

#2  Advies inrichting crisisinterventieteam

#3  Advies inzet NPO middelen

#4  Opstellen subsidieregeling Sport & Bewegen

#5  Plan van aanpak La Vuelta Hollanda 2022

#6  Ontwikkelen preventiebeleid Jeugdhulp

Resultaat

We hebben in een relatief kort tijdsbestek van enkele maanden veel werk kunnen verzetten. Han Willem reageert als volgt: 

"De adviseurs van BONVUE hebben gedaan wat er moest gebeuren, ook al is nog niet overal bereikt wat bereikt moest worden. Dit heeft niets met de adviseurs te maken, want zij hebben hun werk goed gedaan. Het zijn complexe issues en we zijn blij met de inzet die erop gepleegd is. Het blijft echter een regionaal probleem en de uitdagingen zullen blijven bestaan.

Samen de maatschappelijke vraagstukken delen, daar gaat het om. Leuk dat BONVUE niet alleen in het aanbod zit van interim-personeel, maar ook betrokken is op de inhoud, de maatschappelijke vraagstukken. Wat speelt er, hoe ontwikkelt zich dat en hoe positioneer je je als lokale overheid? Fijn dat er zo wordt meegedacht."

bottom of page