top of page
Anker 1

Cases

De maatschappij is continu onderhevig aan verandering. Organisaties daarin meenemen, daar ligt onze kracht. Onze expertise zetten we in ten behoeve van complexe maatschappelijke opgaven of organisatorisch strategische verandervraagstukken. 

Lees hier meer over onze opdrachten

"EXPERTISETEAM OP JEUGD & ONDERWIJS"
Gemeente Altena

Multidisciplinaire teams die vanuit een integrale benadering naar de verschillende opgaven kijken

altenapoppetjes.png

"ZO NORMAAL MOGELIJK BLIJVEN WONEN"
Regio Rivierenland

Eén regionale bestuurlijke visie doorcentralisatie beschermd wonen 

Anita-5mb.jpg

"WAAROM HEEFT HET NIET GEWERKT?"

GGD en Veiligheidsregio Ijsselland

AVG: Rollen en verantwoordelijkheden rondom privacy en informatiebeveiliging

"MET ZORG KOM JE BIJ DE MENSEN BINNEN"

SED Organisatie

Regionaal inkopen zorg voor het sociaal domein zeven West-Friese gemeenten

zorg.png
bottom of page