top of page

Samenwerken tussen verbonden partijen

De context

De gemeente Zuidplas is een snelgroeiende gemeente in Zuid-Holland, en is de schakel tussen grootstedelijk gebied en de groene en blauwe gebieden in Midden Holland.

De behoefte

Aanvankelijk was de vraag van de opdrachtgever om, voor de duur van zes maanden, een bestuursadviseur te leveren. Deze adviseur moest vooral kennis hebben van en ervaring hebben met verbonden partijen. Er moet sturing gegeven worden aan, opdracht gegeven worden aan en ook toezicht gehouden op de elf gemeenschappelijke regelingen en vijf naamloze vennootschappen. Hoe dat het beste kan als gemeente was in Zuidplas al uitgedacht. Aandachtspunt was dat vooral de medewerkers hiermee vertrouwd moeten raken.

De opdrachtgever 

logo_zuidplas.png

De adviseur

content_edited_edited.jpg

Guido Lafeber

De oplossing

Er is een inventarisatie gemaakt van van de gemeenschappelijke regelingen, een traject opgestart om medewerkers op te leiden en te coachen en een gezamenlijke werkwijze te implementeren. Tenslotte is de gezamenlijke werkwijze doorontwikkeld.

 

Er is een risicoanalyse uitgevoerd op de gemeenschappelijke regelingen, waaruit een duidelijk beeld naar voren komt bij welke partij welke mate van risico aanwezig is.

 

Guido heeft met collega’s van Zuidplas een reeks interactieve sessies opgezet, onder meer over politieke sensitiviteit en bestuurlijk adviseren. Aanvankelijk gericht op kennisoverdracht:

  • Wat is een gemeenschappelijke regeling en hoe werkt dat?

  • Hoe ziet het proces er uit? 

  • Hoe kun je sturen en waar ligt je kracht als adviseur?

  • Hoe werk je samen binnen de regio?

Daarna zijn interactieve sessies gevolgd over de manier van werken in Zuidplas. De medewerkers zijn gecoacht en begeleid. De boodschap was: samen optrekken, meer kennis overdragen en voorbeelden en ervaringen delen. Want daar worden we allemaal beter van.

De visie van BONVUE

Je kunt pas een opdracht geven en toezicht houden als je allemaal snapt hoe het werkt. Samenwerken tussen verschillende afdelingen moet duidelijk toegevoegde waarde hebben, en samenwerken moet vanzelfsprekend en leuk zijn!

Resultaat

Na een intensieve periode is goed merkbaar dat Zuidplas een duidelijkere rol neemt in haar gemeenschappelijke regelingen, zowel als opdrachtgever en eigenaar. Het werken met verbonden partijen is voor medewerkers ineens leuk, bestuurders voelen zich beter bediend en zijn in staat om, zelfs in grote regelingen, hun stempel te kunnen drukken. Een ambtelijk apparaat dat weet hoe het werkt, werpt zijn vruchten af.

Contact opnemen met

#coaching #verbondenpartijen #gemeentelijkeregelingen #bestuurlijkeadvisering

bottom of page