top of page
  • Foto van schrijverBONVUE

Prinsjesdag 2023: de gevolgen voor het sociaal domein

Gisteren, op 19 september, was het zoals ieder jaar weer Prinsjesdag. Dit jaar is het een bijzondere Prinsjesdag te noemen. Door de val van kabinet Rutte IV afgelopen zomer en de nieuwe verkiezingen die pas in november plaatsvinden, hebben we te maken met een demissionair kabinet. Dit betekent dat alleen nog ‘lopende zaken’ en spoedeisende zaken worden behandeld. Wie bepaalt wat het demissionaire kabinet wel behandelt en wat niet?

Daarover gaat de Tweede Kamer. Kamercommissies kunnen onderwerpen aanwijzen waarvan zij vinden dat het Kabinet deze niet kan behandelen. Als een meerderheid daarmee instemt, worden deze onderwerpen controversieel verklaard. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Pensioenwet. Zulke belangrijke beslissingen en beleidswijzigingen worden uitgesteld totdat er een nieuwe regering is gevormd en deze haar beleidsprogramma heeft gepresenteerd. Dat betekent dat de nadruk meer ligt op continuïteit en beheer van de lopende zaken dan op het introduceren van nieuwe beleidsinitiatieven.


Bepaalde controversiële thema’s, zoals de stikstofcrisis en de hervormingen van de arbeidsmarkt, lopen dus vertraging op. Ondanks dat, heeft koning Willem-Alexander traditiegetrouw de Troonrede gegeven en heeft Sigrid Kaag, demissionair minister van Financiën, de Rijksbegroting gepresenteerd.


Onze adviseurs delen graag hun inzichten over de gevolgen van deze Prinsjesdag voor het sociaal domein en wat BONVUE hierin kan betekenen.

Bestaanszekerheid, kansengelijkheid en perspectief bieden

We leven in een turbulente tijd. Denk aan de oorlog van Oekraïne, de energiecrisis die voortduurt, de enorme inflatie en ook de gevolgen van de coronapandemie ebben nog na. Dit heeft effect op de economie, en daarmee ook op de koopkracht van inwoners. De afgelopen jaren werd tijdens de Troonrede vaak gesproken over het bevorderen van middeninkomens, met de boodschap dat de Nederlander er goed voor staat. Dit jaar gooit het kabinet het over een andere boeg en wil het de laagste inkomens in de samenleving ten goede komen.


Armoedebestrijding is hét thema van Prinsjesdag dit jaar. Al voor de bekendmaking van de miljoenennota op Prinsjesdag was gelekt dat het demissionair kabinet 2 miljard euro vrijmaakt voor de bestrijding van armoede. En dat is niet gek. Meer dan vijf procent van de Nederlandse bevolking leeft in armoede, en wanneer er geen verandering plaatsvindt, zal dit cijfer gaan stijgen naar bijna 1 miljoen Nederlanders. Om dit te voorkomen, worden onder andere de huurtoeslag en het kind gebonden budget verhoogd. Ook de arbeidskorting wordt verhoogd, en groepen met moeite om rond te komen met de energierekening kunnen nog aanspraak maken op het Noodfonds Energie.

Uitstel doordecentralisatie BWMO/ woonplaatsbeginsel B

Participatie en inclusie

Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

Kansengelijkheid voor alle leerlingen
Comments


bottom of page